Hiển thị 61 danh mục.

Riverside Condo Chiang Mai

Chung cư Cho thuê with 2 phòng ngủ and 2 phòng tắm and an indoor area of 146 square meters. The Chung cư is part of the gated estate community Riverside Condo Chiang Mai in Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Chiang Mai , it đã hoàn thành in 2012 thg 8. It is available for bán for a price of ฿7,200,000 and you can but the Chung cư chính chủ.For long term thuêals, this Chung cư is available for ฿32,000 per month.

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
146 m2 Tầng: 6
฿ 32,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Sân thượng
 • Ở góc
 • Ban công
 • Nhà bếp phương Tây tiện nghi

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Punna Residence 1 @Nimman

CM-3784 is a 77 square meter Chung cư with 1 phòng ngủ and 1 phòng tắm that is available Cho thuê., It belongs to the Punna Residence 1 @Nimman development in Chiang Mai, Chiang Mai and đã hoàn thành in 2009 thg 12. The Chung cư is available long term thuêals from ฿25,000 per month when signing a 1 year contract.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
77 m2 Tầng: 2
฿ 25,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công
 • Nhà bếp phương Tây tiện nghi

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Nimmana Condo

Chung cư Cho thuê with 3 phòng ngủ and 3 phòng tắm and an indoor area of 110 square meters. The Chung cư is part of the gated estate community The Nimmana Condo in Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Chiang Mai , it đã hoàn thành in 2014 thg 3. For long term thuêals, this Chung cư is available from a monthly thuê of ฿42,000.

3 Phòng ngủ 3 Phòng tắm
110 m2 Tầng: 5
฿ 42,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Palm Springs Nimman Fountain

CM-3645 is a 41 square meter Chung cư with 1 phòng ngủ and 1 phòng tắm that is available Cho thuê., It belongs to the Palm Springs Nimman Fountain development in Chiang Mai, Chiang Mai and đã hoàn thành in 2018 thg 2. The Chung cư can be bought with a chính chủ ownership title for a báns price of ฿4,600,000 (฿112,195/Sq.M). It is also available for long term thuêals starting from ฿22,000 per month.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
41 m2 Tầng: 6
฿ 22,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Phòng tập riêng
 • Lối ra hồ bơi
 • Bãi đậu xe có mái che
 • Ở góc
 • Ban công
 • Nhà bếp phương Tây tiện nghi

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

My Hip Condo 2 - 3 - 4

CM-3384 is a 41 square meter Chung cư with 1 phòng ngủ and 1 phòng tắm that is available Cho thuê., It belongs to the My Hip Condo 2 - 3 - 4 development in Chiang Mai, Chiang Mai and đã hoàn thành in 2012 thg 1. The Chung cư can be bought with a chính chủ ownership title for a báns price of ฿2,750,000 (฿67,073/Sq.M). It is also available for long term thuêals starting from ฿13,000 per month.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
41 m2 Tầng: 7
฿ 13,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ở góc
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Punna Residence 1 @Nimman

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
170 m2 Tầng: 6
฿ 50,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Sân thượng
 • Ban công
 • Nhà bếp phương Tây tiện nghi

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Play Condominium

CM-3134 is a 45 square meter Chung cư with 1 phòng ngủ and 1 phòng tắm that is available Cho thuê., It belongs to the Play Condominium development in Chiang Mai, Chiang Mai and đã hoàn thành in 2016 thg 4. The Chung cư can be bought with a chính chủ ownership title for a báns price of ฿4,950,000 (฿110,000/Sq.M). It is also available for long term thuêals starting from ฿23,000 per month.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
45 m2 Tầng: 6
฿ 23,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Punna Residence 1 @Nimman

CM-3124 is a 145 square meter Chung cư with 2 phòng ngủ and 2 phòng tắm that is available Cho thuê., It belongs to the Punna Residence 1 @Nimman development in Chiang Mai, Chiang Mai and đã hoàn thành in 2009 thg 12. The Chung cư is available long term thuêals from ฿55,000 per month when signing a 1 year contract.

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
145 m2 Tầng: 7
฿ 55,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Phòng giải trí
 • Ban công
 • Nhà bếp phương Tây tiện nghi

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Noble Tarntong Boutique

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
21 m2 Tầng: 5
฿ 9,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Wifi miễn phí
 • Đảm bảo an toàn

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Chiangmai View Place Condominium 2

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
48 m2 Tầng: 3
฿ 8,300
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công
 • Wifi miễn phí
 • Đảm bảo an toàn

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

One Plus Huay Kaew

Chung cư Cho thuê with 1 phòng ngủ and 1 phòng tắm and an indoor area of 32 square meters. The Chung cư is part of the gated estate community One Plus Huay Kaew in Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Chiang Mai , it đã hoàn thành in 2014 thg 3. For long term thuêals, this Chung cư is available from a monthly thuê of ฿9,500.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
32 m2 Tầng: 4
฿ 9,500
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công
 • Đảm bảo an toàn

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Ping Condominium

Cho thuê is this studio Chung cư with a living area of 33 sqm and 1 phòng tắm. It belongs to the Ping Condominium development in Chiang Mai, Chiang Mai and đã hoàn thành in 2014 thg 1. The Chung cư is available long term thuêals from ฿8,000 per month when signing a 1 year contract.

Studio 1 Phòng tắm
33 m2 Tầng: 2
฿ 8,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công
 • Wifi miễn phí

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Escent Condo

Chung cư Cho thuê with 1 phòng ngủ and 1 phòng tắm and an indoor area of 24 square meters. The Chung cư is part of the gated estate community Escent Condo in Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Chiang Mai , it đã hoàn thành in 2018 thg 6. For long term thuêals, this Chung cư is available from a monthly thuê of ฿9,000.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
24 m2 Tầng: 18
฿ 9,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Chom Doi Condo

CM-2905 is a 45 square meter Chung cư with 1 phòng ngủ and 1 phòng tắm that is available Cho thuê., It belongs to the Chom Doi Condo development in Chiang Mai, Chiang Mai and đã hoàn thành in 2009 thg 12. The Chung cư is available long term thuêals from ฿18,000 per month when signing a 1 year contract.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
45 m2 Tầng: 11
฿ 18,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Bãi đậu xe có mái che
 • Ban công
 • Wifi miễn phí
 • Đảm bảo an toàn

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Chom Doi Condo

CM-2904 is a 50 square meter Chung cư with 1 phòng ngủ and 1 phòng tắm that is available Cho thuê., It belongs to the Chom Doi Condo development in Chiang Mai, Chiang Mai and đã hoàn thành in 2009 thg 12. The Chung cư is available long term thuêals from ฿18,000 per month when signing a 1 year contract.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
50 m2 Tầng: 5
฿ 18,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Bãi đậu xe có mái che
 • Ban công
 • Wifi miễn phí

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Chom Doi Condo

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
45 m2 Tầng: 10
฿ 18,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công
 • Wifi miễn phí

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Supanich Condotel

CM-2866 is a 88 square meter Chung cư with 2 phòng ngủ and 2 phòng tắm that is available Cho thuê., It belongs to the Supanich Condotel development in Chiang Mai, Chiang Mai and đã hoàn thành in 2005 thg 12. The Chung cư is available long term thuêals from ฿17,000 per month when signing a 1 year contract.

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
88 m2 Tầng: 4
฿ 17,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Astra Condo

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
48 m2 Tầng: 14
฿ 30,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Pansook Quality Condo

2 Phòng ngủ 2 Phòng tắm
70 m2 Tầng: 5
฿ 21,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

Escent Condo

Studio 1 Phòng tắm
32 m2 Tầng: 10
฿ 15,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

The Unique at Nimman 2

CM-2766 is a 51 square meter Chung cư with 1 phòng ngủ and 1 phòng tắm that is available Cho thuê., It belongs to the The Unique at Nimman 2 development in Chiang Mai, Chiang Mai and đã hoàn thành in 2014 thg 2. The Chung cư can be bought with a chính chủ ownership title for a báns price of ฿4,500,000 (฿88,933/Sq.M). It is also available for long term thuêals starting from ฿19,000 per month.

1 Phòng ngủ 1 Phòng tắm
51 m2 Tầng: 4
฿ 19,000
Tiền thuê hàng tháng
Đặc điểm:
 • Ban công

Hỏi ngay

Chi tiết hơn

 condo 2 tại Mueang Chiang Mai, Chiang Mai nhìn ra | Mã đơn vị: CM050-004 | FazWaz
Peaks Garden
Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand
฿49,000 / Tháng
2
2
123 m2
 condo 2 tại Mueang Chiang Mai, Chiang Mai nhìn ra | Mã đơn vị: CM004-029 | FazWaz
Grand Siritara Condo
Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand
฿30,000 / Tháng
2
2
115 m2
 condo 1 tại Mueang Chiang Mai, Chiang Mai nhìn ra | Mã đơn vị: CM-1188 | FazWaz
The Astra Condo
Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand
฿28,000 / Tháng
1
1
52 m2
 condo 1 tại Mueang Chiang Mai, Chiang Mai nhìn ra | Mã đơn vị: CM-1459 | FazWaz
The Treasure
Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand
฿15,000 / Tháng
1
1
37 m2
 condo 4 tại Mueang Chiang Mai, Chiang Mai nhìn ra | Mã đơn vị: CM-2170 | FazWaz
Hill Park Condo 2
Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand
฿25,000 / Tháng
4
3
150 m2
 condo 1 tại Mueang Chiang Mai, Chiang Mai nhìn ra | Mã đơn vị: CM-2215 | FazWaz
The Prio Condo
Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand
฿16,000 / Tháng
1
1
38 m2

Giá khởi điểm
฿2,590,000
Khoảng cách đến
Thành phố 5.5 Km.
328 Số đơn vị
2014 thg 12 Đã hoàn thành
Giá khởi điểm
฿2,652,000
Khoảng cách đến
Thành phố 5.4 Km.
497 Số đơn vị
2016 thg 12 Đã hoàn thành
Giá khởi điểm
฿2,415,000
Khoảng cách đến
Thành phố 9.5 Km.
79 Số đơn vị
2008 thg 5 Đã hoàn thành