Astra Sky River

Địa điểm:

Mueang Chiang Mai, Chiang Mai

Số đơn vị được chào bán tại Astra Sky River

3 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 9,412,200
3
3
98 m2
Xem chi tiết
3 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 8,704,200
3
3
97 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 7,012,500
2
2
73 m2
Xem chi tiết
3 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 8,936,900
3
3
97 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,823,400
2
2
73 m2
Xem chi tiết
3 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 9,083,000
3
3
97 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,820,200
2
2
74 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,811,400
2
2
73 m2
Xem chi tiết
3 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 9,002,000
3
3
97 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,759,700
2
2
73 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,715,100
2
2
73 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,711,100
2
2
74 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,663,300
2
2
73 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,532,800
2
2
73 m2
Xem chi tiết
3 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 9,097,400
3
3
96 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,527,600
2
2
74 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,527,600
2
2
74 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,907,200
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,732,300
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,731,300
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,715,900
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,714,800
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,680,600
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,662,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,985,200
1
1
42 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,481,000
2
2
73 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,581,700
1
1
38 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,740,700
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,821,500
1
1
41 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,759,700
2
2
73 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,167,500
1
1
42 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,757,100
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,494,600
1
1
35 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,177,400
1
1
35 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 7,064,200
2
2
73 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,472,000
1
1
35 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,159,300
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,414,800
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,022,900
1
1
41 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,026,700
1
1
40 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 2,776,600
Studio
1
29 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,645,800
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,972,000
1
1
45 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,846,000
2
2
74 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,249,300
1
1
45 m2
Xem chi tiết
3 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 8,704,200
3
3
97 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,359,500
1
1
35 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 2,829,700
Studio
1
29 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 2,697,100
Studio
1
29 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,121,200
1
1
35 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,180,000
1
1
35 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 2,646,000
Studio
1
29 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,058,000
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,875,100
1
1
40 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,332,600
1
1
35 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,273,500
1
1
35 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,849,200
2
2
73 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,419,300
1
1
38 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,337,600
1
1
35 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,040,400
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,855,400
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,077,200
1
1
42 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,254,300
1
1
45 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 6,532,800
2
2
73 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,329,800
1
1
35 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,136,600
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,141,700
1
1
42 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,185,100
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,396,000
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,182,100
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,890,200
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,231,100
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,197,600
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,531,600
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,246,700
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,275,300
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,715,900
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,299,900
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 3,997,000
1
1
41 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,363,000
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,228,400
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại Astra Sky River
฿ 4,515,800
1
1
48 m2
Xem chi tiết

Điểm nổi bật của dự án tại Astra Sky River

Chính chủ
Quyền sở hữu
0.4 km
Từ Thành phố
2.6M - 9.4M chào bán
Giá đơn vị(฿)
Astra Sky River
Quản lý bởi
(103/520) chào bán
Đơn vị sẵn có

Dự án Astra Sky River tại Mueang Chiang Mai, Chiang Mai

Astra Sky River là dự án Chung cư ngự tại Mueang Chiang Mai, Chiang Mai. Với 520 chung cư và sắp hoàn thành 2021 thg 12.
Nhận thêm thông tin

Đặc điểm dự án

 • Khách sạn được quản lýKhách sạn được quản lý
 • Nhà hàng trong khuôn viênNhà hàng trong khuôn viên
 • Bể bơi chungBể bơi chung
 • Bồn tắm sụcBồn tắm sục
 • Phòng tập thể dục chungPhòng tập thể dục chung
 • Quán barQuán bar
 • Trụ sở câu lạc bộTrụ sở câu lạc bộ
 • An ninh 24HAn ninh 24 H
 • Khu vực sảnh tiếp tânKhu vực sảnh tiếp tân
 • Camera quan sátCamera quan sát
 • Xe đưa đón đến bãi biểnXe đưa đón đến bãi biển
 • Câu lạc bộ trẻ emCâu lạc bộ trẻ em
 • Bãi đậu xeBãi đậu xe
 • SpaSpa
 • Phòng tắm hơiPhòng tắm hơi
 • Lối ra bãi biểnLối ra bãi biển
 • Xông hơiXông hơi
 • Sân quần vợtSân quần vợt

Dữ liệu thị trường

Các dự án gần Astra Sky River

 • Tên dự án
 • Địa điểm
 • Khoảng cách đến
 • Loại dự án
 • Số đơn vị
 • Giá khởi điểm
 • Thuê từ
 • Giá bán / sqm
 • Đảm bảo sinh lời
 • Hồ bơi
 • Phòng tập
 • Câu lạc bộ trẻ em
 • Khách sạn được quản...
 • Nhà hàng trong khuô...
 • Lối ra bãi biển
 • An ninh 24h
 • The Shine Condom...
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 3.9 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 108
 •  ฿6,400,000
 •  N/A
 • ฿144,416
 • N/A
 • The Astra Condo
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 4.4 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 589
 •  ฿3,959,011
 •  ฿25,000
 • ฿105,482
 • N/A
 • Ping Condominium
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 1.9 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 76
 •  ฿1,450,000
 •  ฿8,000
 • ฿24,167
 • N/A
 • Twin Peaks
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 2.1 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 79
 •  ฿9,000,000
 •  ฿49,500
 • ฿40,430
 • N/A
 • Galae Thong Cond...
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 3 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 250
 •  ฿1,400,000
 •  N/A
 • N/A
 • N/A
 • Galare Thong Con...
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 3.6 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • N/A
 •  ฿4,500,000
 •  N/A
 • ฿49,505
 • N/A
 • Peaks Avenue
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 2.3 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 28
 •  ฿9,190,000
 •  N/A
 • ฿72,005
 • N/A
 • Peaks Garden
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 2.2 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 72
 •  ฿7,963,150
 •  ฿49,000
 • ฿54,333
 • N/A
 • Karnkanok 19
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 9 Km.
 • BIỆT THỰ / NHÀ Ở
 • 284
 •  ฿6,900,000
 •  N/A
 • ฿30,603
 • N/A
 • One Plus Ninetee...
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 0 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 78
 •  ฿2,360,000
 •  N/A
 • N/A
 • N/A