The Peak Towers

Địa điểm:

Pratumnak Hill, Pattaya

Số đơn vị được chào bán tại The Peak Towers

2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 17,000,000
2
2
136 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 10,900,000
2
1
92 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 10,834,000
1
1
63 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 9,228,000
2
2
92 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 9,228,000
2
2
92 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 9,228,000
2
2
92 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 8,990,000
2
2
92 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 8,490,000
1
1
46 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 7,800,000
2
2
92 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 7,609,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 7,609,000
1
1
46 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 7,339,000
2
2
82 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 7,339,000
2
2
82 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 7,339,000
2
2
82 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 5,590,000
1
1
63 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 5,000,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 8,490,000
1
1
46 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
Studio
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,799,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,290,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,133,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,133,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,176,000
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,176,000
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,078,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
Studio
1
43 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,078,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,224,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,060,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,144,000
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,040,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
Studio
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,600,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,800,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,006,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 9,228,000
2
2
92 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,040,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,890,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,040,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,004,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
Studio
1
43 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,078,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,004,000
Studio
1
46 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,078,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 8,990,000
2
2
92 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 2,400,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,006,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 1,590,000
1
1
31 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,790,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,799,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 2,490,000
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,500,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 2,500,000
1
1
30 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,307,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 2,590,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 7,495,000
2
2
92 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 2,250,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 2,690,000
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 2,790,000
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 1,504,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,004,000
Studio
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,650,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 1,490,000
Studio
1
43 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,006,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,567,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,731,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,144,000
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,006,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 9,228,000
2
2
92 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,680,000
1
1
46 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,006,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 6,300,000
1
1
62 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
Studio
1
46 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,317,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,317,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,078,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,317,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,350,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,390,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,790,000
1
1
46 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,879,000
1
1
48 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,500,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 1,490,000
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,799,000
Studio
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,310,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,590,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,600,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,615,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,693,000
Studio
1
46 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,693,000
1
1
46 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 3,004,000
Studio
1
30 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
1
1
43 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 2,390,000
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,799,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,699,000
1
1
46 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,799,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,693,000
Studio
1
46 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,799,000
Studio
1
44 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,799,000
1
1
44 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Peak Towers
฿ 4,799,000
2
1
44 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Peak Towers
฿ 38,000/mo
2
2
92 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Peak Towers
฿ 35,000/mo
2
2
92 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Peak Towers
฿ 45,000/mo
2
2
90 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Peak Towers
฿ 15,500/mo
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Peak Towers
฿ 15,500/mo
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Peak Towers
฿ 16,500/mo
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Peak Towers
฿ 16,500/mo
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Peak Towers
฿ 16,500/mo
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Peak Towers
฿ 16,500/mo
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết
Studio Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Peak Towers
฿ 16,500/mo
Studio
1
31 m2
Xem chi tiết

Điểm nổi bật của dự án tại The Peak Towers

Chính chủ
Quyền sở hữu
0.5 km
Từ Bãi biển
16K - 45K cho thuê 1.5M - 17.0M chào bán
Giá đơn vị(฿)
The Peak Towers
Quản lý bởi
(10/476) cho thuê (163/476) chào bán
Đơn vị sẵn có

Dự án The Peak Towers tại Pratumnak Hill, Pattaya

Peak Towers is a condo development located in Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand. It is 0.5km from the beach with 476 condo units across 30 floors completed in August of 2015. It features an on-site restaurant, a swimming pool, a communal jacuzzi, a fitness center, a bar, 24-hour security, CCTV, a reception/lobby area, car parking.

 

Situated in the peaceful, leafy environs of Soi 1, Pratumnak Hill, The Peak Towers are ideally placed just minutes drive from central Pattaya to the North and Jomtien Beach to the South. The majestic residence of HRH The Princess of Thailand is just minutes away, testament to the exclusive, upmarket community that The Peak Towers are part of. With exquisite panoramas in all directions, The Peak Towers offer you serene ocean and city views from the vast majority of apartments. Residents can enjoy the pristine settings of Cosy Beach or The Royal Varuna Yacht Club, just a short stroll away. Immerse yourself in the stunning Pratumnak parkland and the diverse selection of bars and restaurants nearby.

 

The Peak Towers offer a range of first-class facilities and amenities including three pool areas, a separate covered parking complex, zen-relaxation zone with full fitness facilities and a luxurious business centre with panoramic ocean views. With optimised interior layouts and first-class building materials, The Peak Towers ensure absolute luxury in your own home.

Nhận thêm thông tin

Đặc điểm dự án

 • Khách sạn được quản lýKhách sạn được quản lý
 • Nhà hàng trong khuôn viênNhà hàng trong khuôn viên
 • Bể bơi chungBể bơi chung
 • Bồn tắm sụcBồn tắm sục
 • Phòng tập thể dục chungPhòng tập thể dục chung
 • Quán barQuán bar
 • Trụ sở câu lạc bộTrụ sở câu lạc bộ
 • An ninh 24HAn ninh 24 H
 • Khu vực sảnh tiếp tânKhu vực sảnh tiếp tân
 • Camera quan sátCamera quan sát
 • Xe đưa đón đến bãi biểnXe đưa đón đến bãi biển
 • Câu lạc bộ trẻ emCâu lạc bộ trẻ em
 • Bãi đậu xeBãi đậu xe
 • SpaSpa
 • Phòng tắm hơiPhòng tắm hơi
 • Lối ra bãi biểnLối ra bãi biển
 • Xông hơiXông hơi
 • Sân quần vợtSân quần vợt

Dữ liệu thị trường

Các dự án gần The Peak Towers

 • Tên dự án
 • Địa điểm
 • Khoảng cách đến
 • Loại dự án
 • Số đơn vị
 • Giá khởi điểm
 • Thuê từ
 • Giá bán / sqm
 • Đảm bảo sinh lời
 • Hồ bơi
 • Phòng tập
 • Câu lạc bộ trẻ em
 • Khách sạn được quản...
 • Nhà hàng trong khuô...
 • Lối ra bãi biển
 • An ninh 24h
 • The Elegance
 • Pratumnak Hill,...
 • Bãi biển: 0.5 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 79
 •  ฿2,664,000
 •  ฿30,000
 • ฿80,496
 • N/A
 • Majestic Residen...
 • Pratumnak Hill,...
 • Bãi biển: 0.1 Km.
 • BIỆT THỰ / NHÀ Ở
 • 70
 •  ฿10,000,000
 •  ฿55,000
 • ฿82,115
 • N/A
 • Sunrise Hill
 • Pratumnak Hill,...
 • Bãi biển: 0.5 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 22
 •  ฿5,500,000
 •  ฿35,000
 • ฿47,531
 • N/A
 • Sunset Boulevard...
 • Pratumnak Hill,...
 • Bãi biển: 1.2 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 126
 •  ฿1,700,000
 •  N/A
 • ฿61,566
 • N/A
 • Sunset Boulevard...
 • Pratumnak Hill,...
 • Bãi biển: 0.5 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 70
 •  ฿2,700,000
 •  N/A
 • ฿71,338
 • N/A
 • New Nordic Suite...
 • Pratumnak Hill,...
 • Bãi biển: 0.5 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 51
 •  ฿3,100,000
 •  N/A
 • ฿111,320
 • N/A
 • C-View Boutique ...
 • Pratumnak Hill,...
 • Bãi biển: 0.8 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 214
 •  ฿2,300,000
 •  N/A
 • ฿52,069
 • 10% trong 10 Năm
 • Nordic Residence
 • Pratumnak Hill,...
 • Bãi biển: 0.5 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 51
 •  ฿4,500,000
 •  ฿22,500
 • N/A
 • N/A
 • Cosy Beach View
 • Pratumnak Hill,...
 • Bãi biển: 0.2 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 297
 •  ฿1,759,500
 •  N/A
 • ฿82,348
 • N/A
 • Andromeda Condom...
 • Bang Lamung, Pa...
 • Bãi biển: 0.5 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 216
 •  ฿3,707,760
 •  N/A
 • ฿157,850
 • N/A