The Treasure

Địa điểm:

Mueang Chiang Mai, Chiang Mai

Số đơn vị được chào bán tại The Treasure

2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 6,000,000
2
2
80 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,758,000
2
2
69 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,676,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,608,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,608,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,472,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,440,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,404,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,304,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,246,000
2
2
62 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,217,780
2
2
62 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,182,000
2
2
66 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,116,000
2
2
66 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,540,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,060,000
2
2
62 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,050,000
2
2
66 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,984,000
2
2
66 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,898,000
2
2
62 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,551,000
2
2
69 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,836,000
2
2
62 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,936,000
2
2
62 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,774,000
2
2
62 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,740,000
2
2
60 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,734,930
2
1
59 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,720,000
2
2
66 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,712,000
2
2
62 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,712,000
2
2
62 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,681,600
1
1
59 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,880,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,984,000
2
2
66 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,680,000
2
2
60 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,650,000
2
2
62 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,620,000
2
2
60 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,952,000
1
1
36 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,746,300
1
1
50 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,930,000
1
1
36 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,923,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,960,000
1
1
40 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,916,000
1
1
36 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,779,800
1
1
34 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,689,000
2
2
69 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,886,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,720,000
1
1
40 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,876,000
1
1
36 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,856,000
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,040,960
1
1
52 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,960,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,844,000
1
1
36 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,763,000
1
1
47 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,856,000
1
1
34 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,560,000
2
2
60 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,849,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,847,600
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,844,000
1
1
36 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,546,500
1
1
50 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,622,000
1
1
47 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,819,740
1
1
37 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,909,480
2
2
62 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,285,000
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,754,000
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,946,280
1
1
40 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,709,880
1
1
37 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,508,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,617,590
2
1
59 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,847,600
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,760,960
1
1
52 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,606,400
1
1
52 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,965,000
2
2
69 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,890,000
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,812,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,293,000
1
1
53 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,894,000
1
1
36 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,881,500
1
1
34 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,508,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,869,740
1
1
37 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,308,000
2
2
62 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,745,900
1
1
34 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,560,000
2
2
60 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,822,000
1
1
34 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,380,000
2
2
60 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,775,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,813,700
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,481,000
1
1
47 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,575,000
1
1
47 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,788,000
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,596,450
1
1
50 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,812,480
1
1
52 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,960,000
1
1
40 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,923,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,712,000
2
2
68 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,800,000
1
1
40 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,187,000
1
1
53 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,588,000
2
2
66 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,783,120
1
1
37 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,680,000
2
2
60 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,446,600
1
1
50 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,754,000
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,768,150
1
1
36 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,886,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,420,000
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,788,000
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,812,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,122,000
2
2
62 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,966,000
1
1
36 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,657,920
1
1
52 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,812,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,669,000
1
1
47 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,745,900
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,034,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,040,000
1
1
40 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,652,000
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,080,000
1
1
40 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,375,000
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,420,000
1
1
45 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 5,032,800
2
2
62 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,382,910
2
1
59 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,465,000
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,709,440
1
1
52 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,503,360
1
1
52 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,510,000
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,673,260
1
1
37 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,560,000
2
2
60 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,555,000
1
1
45 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,579,190
1
1
49 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,622,000
1
1
47 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,500,000
2
2
60 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,813,700
1
1
34 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,558,920
2
1
59 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,646,400
1
1
50 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,701,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,997,000
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,650,000
1
1
50 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,657,920
1
1
52 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,779,800
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 3,716,000
1
1
47 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 2,686,000
1
1
34 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,187,000
1
1
53 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,346,000
1
1
53 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,506,040
2
2
59 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ bán tại The Treasure
฿ 4,600,280
2
2
61 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Treasure
฿ 15,000/mo
1
1
37 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Treasure
฿ 17,000/mo
1
1
42 m2
Xem chi tiết
2 Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Treasure
฿ 24,000/mo
2
2
59 m2
Xem chi tiết
1 Phòng ngủ Căn hộ thuê tại The Treasure
฿ 15,000/mo
1
1
35 m2
Xem chi tiết

Điểm nổi bật của dự án tại The Treasure

Chính chủ
Quyền sở hữu
5.4 km
Từ Thành phố
15K - 24K cho thuê 2.7M - 6.0M chào bán
Giá đơn vị(฿)
The Treasure
Quản lý bởi
(4/497) cho thuê (170/497) chào bán
Đơn vị sẵn có

Dự án The Treasure tại Mueang Chiang Mai, Chiang Mai

THE TREASURE By my Hip Each building is a regal 8 floor 497 unit (total 4 buildings) .The living area from 34 sq m -80 sq m is divided into 5 themes .Rooms 1 bedroom 1 bathroom start from 34-52 sq.m. and 2 bedrooms and 2 bathrooms , start 53 sq.m Each unit is decorated . The ready live full furniture and electric appliance .beautiful views all unit you can see Lake and Mountain View or Pool and garden View and have Jogging track, swimming pool ,fitness,Sauna room,Relax Garden. EIA approve assured the quality is good .

THE TREASURE By my Hip Located on a prime location selection that you can live comfortably and safely.Among the modern business district in the city. Close to shopping malls , hospitals, universities and top schools. The shopping Famous.

Nhận thêm thông tin

Đặc điểm dự án

 • Khách sạn được quản lýKhách sạn được quản lý
 • Nhà hàng trong khuôn viênNhà hàng trong khuôn viên
 • Bể bơi chungBể bơi chung
 • Bồn tắm sụcBồn tắm sục
 • Phòng tập thể dục chungPhòng tập thể dục chung
 • Quán barQuán bar
 • Trụ sở câu lạc bộTrụ sở câu lạc bộ
 • An ninh 24HAn ninh 24 H
 • Khu vực sảnh tiếp tânKhu vực sảnh tiếp tân
 • Camera quan sátCamera quan sát
 • Xe đưa đón đến bãi biểnXe đưa đón đến bãi biển
 • Câu lạc bộ trẻ emCâu lạc bộ trẻ em
 • Bãi đậu xeBãi đậu xe
 • SpaSpa
 • Phòng tắm hơiPhòng tắm hơi
 • Lối ra bãi biểnLối ra bãi biển
 • Xông hơiXông hơi
 • Sân quần vợtSân quần vợt

Dữ liệu thị trường

Các dự án gần The Treasure

 • Tên dự án
 • Địa điểm
 • Khoảng cách đến
 • Loại dự án
 • Số đơn vị
 • Giá khởi điểm
 • Thuê từ
 • Giá bán / sqm
 • Đảm bảo sinh lời
 • Hồ bơi
 • Phòng tập
 • Câu lạc bộ trẻ em
 • Khách sạn được quản...
 • Nhà hàng trong khuô...
 • Lối ra bãi biển
 • An ninh 24h
 • My Hip Condo 2 -...
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 10 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 328
 •  ฿2,750,000
 •  ฿13,000
 • N/A
 • N/A
 • My Hip Condo
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 5.5 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 328
 •  ฿2,590,000
 •  ฿20,000
 • ฿58,059
 • N/A
 • Supalai Monte 1
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 7 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 734
 •  ฿2,100,000
 •  ฿11,000
 • N/A
 • N/A
 • The Jigsaw Condo...
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 9.5 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 79
 •  ฿2,415,000
 •  N/A
 • ฿47,844
 • N/A
 • Punna Residence ...
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 5.8 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 150
 •  ฿2,472,000
 •  N/A
 • ฿59,595
 • N/A
 • Punna Residence ...
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 10.7 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 152
 •  ฿2,390,000
 •  N/A
 • ฿53,200
 • N/A
 • Punna Oasis Town...
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 3.8 Km.
 • BIỆT THỰ / NHÀ Ở
 • 32
 •  ฿5,322,000
 •  N/A
 • ฿30,643
 • N/A
 • Hillside Payap C...
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 2 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 300
 •  ฿2,650,000
 •  N/A
 • ฿34,718
 • N/A
 • Supalai Monte 2
 • San Kamphaeng, ...
 • Thành phố: 5 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 734
 •  ฿1,957,100
 •  N/A
 • ฿59,306
 • N/A
 • One Plus Busines...
 • Mueang Chiang M...
 • Thành phố: 2 Km.
 • CHUNG CƯ / CĂN HỘ
 • 59
 •  ฿2,000,000
 •  N/A
 • ฿77,369
 • N/A