แสดงทั้งหมด 13 ยูนิต

Land For Sale 3 Rai At San Kam Paeng มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-2310 เป็นที่ดินขนาด 4,800 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿4,500,000 บาท (฿938 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 18.9 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 4,800
฿ 4,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land 33 Rai For Sale In Baan Pae มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-2285 เป็นที่ดินขนาด 52,800 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿49,500,000 บาท (฿938 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 30 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 52,800
฿ 49,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale Closed To San Kam Pang Hot Spring มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-2263 เป็นที่ดินขนาด 6,540 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿10,875,000 บาท (฿1,663 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 40.2 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 6,540
฿ 10,875,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale Near Sankamphaeng Technical College มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-2262 เป็นที่ดินขนาด 6,400 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿10,000,000 บาท (฿1,562 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 3.3 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 6,400
฿ 10,000,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale San Kam Phang มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-2182 เป็นที่ดินขนาด 58,400 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿400,000,000 บาท (฿6,849 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 14 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 58,400
฿ 400,000,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land for sale In Mubaan Usa Faham มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-1851 เป็นที่ดินขนาด 2,680 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿36,850,000 บาท (฿13,750 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และยังมี เซ็นทรัล เฟสติวัล ที่อยู่ห่างออกไปเพียง 2.4 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 2,680
฿ 36,850,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land in Tambom On Tai มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-1840 เป็นที่ดินขนาด 3,600 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿2,700,000 บาท (฿750 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 21.8 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 3,600
฿ 2,700,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land in Road No.1317 มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-1839 เป็นที่ดินขนาด 5,580 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿6,500,000 บาท (฿1,165 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 19.5 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 5,580
฿ 6,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land in Tambon Tonpao มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-1837 เป็นที่ดินขนาด 7,706 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿58,000,000 บาท (฿7,527 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 2.6 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 7,706
฿ 58,000,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land in Tambon Bork Kang มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-1836 เป็นที่ดินขนาด 3,544 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿3,300,000 บาท (฿931 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 12.1 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 3,544
฿ 3,300,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land in Tambon Huay Sai มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-1831 เป็นที่ดินขนาด 2,192 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿1,800,000 บาท (฿821 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 20 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 2,192
฿ 1,800,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land Near Alpine Golf Resort มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-1810 เป็นที่ดินขนาด 8,560 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿25,000,000 บาท (฿2,921 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 19 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 8,560
฿ 25,000,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land in Moo Baan Chiang Mai Country มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน สันกำแพง

CM-1800 เป็นที่ดินขนาด 1,556 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿5,835,000 บาท (฿3,750 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 13.4 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 1,556
฿ 5,835,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

ที่ดินแบบไหนที่คุณกำลังมองหา?

ที่ดิน  สำหรับ ขาย ที่ Land in Moo Baan Chiang Mai Country | CM-1800
Land in Moo Baan Chiang Mai Country มือสอง
San Kamphaeng, Chiang Mai, Thailand
฿5,835,000
คนสัญชาติไทย
1,556 ตร.ม.
ที่ดิน  สำหรับ ขาย ที่ Land Near Alpine Golf Resort | CM-1810
Land Near Alpine Golf Resort มือสอง
San Kamphaeng, Chiang Mai, Thailand
฿25,000,000
คนสัญชาติไทย
8,560 ตร.ม.
ที่ดิน  สำหรับ ขาย ที่ Land in Tambon Huay Sai | CM-1831
Land in Tambon Huay Sai มือสอง
San Kamphaeng, Chiang Mai, Thailand
฿1,800,000
คนสัญชาติไทย
2,192 ตร.ม.
ที่ดิน  สำหรับ ขาย ที่ Land in Tambon Tonpao | CM-1837
Land in Tambon Tonpao มือสอง
San Kamphaeng, Chiang Mai, Thailand
฿58,000,000
คนสัญชาติไทย
7,706 ตร.ม.
ที่ดิน  สำหรับ ขาย ที่ Land in Tambom On Tai | CM-1840
Land in Tambom On Tai มือสอง
San Kamphaeng, Chiang Mai, Thailand
฿2,700,000
คนสัญชาติไทย
3,600 ตร.ม.
ที่ดิน  สำหรับ ขาย ที่ Land for sale In Mubaan Usa Faham | CM-1851
Land for sale In Mubaan Usa Faham มือสอง
San Kamphaeng, Chiang Mai, Thailand
฿36,850,000
คนสัญชาติไทย
2,680 ตร.ม.

คุณเป็นเจ้าของที่ดินใน สันกำแพง หรือไม่?

ลงประกาศขายฟรี! บน FazWaz เพื่อให้เราหาผู้ซื้อให้คุณสิ!

ลงประกาศขายกับเรา ฟรี!

โครงการทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่
฿4,000,000
ระยะทางถึง
ตัวเมือง 14.4 กม.
191 จำนวนยูนิต
2556 พ.ย. สร้างเสร็จแล้ว
ราคาเริ่มต้นที่
฿2,700,000
ระยะทางถึง
ตัวเมือง 5 กม.
115 จำนวนยูนิต
2559 ม.ค. สร้างเสร็จแล้ว
ราคาเริ่มต้นที่
฿3,290,000
ระยะทางถึง
ตัวเมือง 15 กม.
156 จำนวนยูนิต
2558 ม.ค. สร้างเสร็จแล้ว

สันกำแพง เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาทุก ๆ ด้าน เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ที่ขึ้นชื่อได้แก่ บ้านบ่อสร้าง เป็นแหล่งรวมหัตถกรรมการทำร่มกระดาษสา ป่าดงปงไหว ตลอดเส้นทางจากตัวอำเภอเมืองไปยังอำเภอสันกำแพงจะรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ 2 ข้างทาง