แสดงทั้งหมด 33 ยูนิต

Clear Land Next to Grand Canyon มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-3503 เป็นที่ดินขนาด 3,800 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ หางดง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿6,500,000 บาท (฿1,711 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก Beach เป็นระยะทาง 0 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 3,800
฿ 6,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

1 Rai Land For Sale In Hang Dong มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-3493 เป็นที่ดินขนาด 1,600 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ หางดง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿2,500,000 บาท (฿1,562 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 8 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 1,600
฿ 2,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

3 Rai Land With House For Sale In Doi Saket มือสอง

ที่ดิน 6 สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-3387 เป็นที่ดินขนาด 4,988 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿7,200,000 บาท (฿1,443 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 25 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 4,988
฿ 7,200,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:
  • สวนส่วนตัว
  • ที่จอดรถ

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale In Tha Sala 3 Ngan มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-3386 เป็นที่ดินขนาด 1,328 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿9,960,000 บาท (฿7,500 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 5 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 1,328
฿ 9,960,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม
ที่ดิน  สำหรับ ขาย ที่ Land For Sale In Hang Dong | CM-3155

ลดราคา ลง ฿155,100

Land For Sale In Hang Dong มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-3155 เป็นที่ดินขนาด 2,068 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ หางดง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿3,929,200 บาท (฿1,900 บาท/ตร.ม.)

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 2,068
฿ 3,929,200
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale In Chiang Dao 5 Rai มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2917 เป็นที่ดินขนาด 8,000 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ เชียงดาว, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿5,500,000 บาท (฿688 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 139 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 8,000
฿ 5,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Methini Hill Place มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2876 เป็นที่ดินขนาด 332 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ หางดง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿1,770,000 บาท (฿5,331 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 9.5 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 332
฿ 1,770,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale In Mae Taeng มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2840 เป็นที่ดินขนาด 15,360 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ แม่แตง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿3,000,000 บาท (฿195 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 60 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 15,360
฿ 3,000,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale At Lanna Ville มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2742 เป็นที่ดินขนาด 648 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿6,480,000 บาท (฿10,000 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 7.5 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 648
฿ 6,480,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale Mountain View มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2442 เป็นที่ดินขนาด 17,344 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ แม่แตง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿5,320,000 บาท (฿307 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 30 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 17,344
฿ 5,320,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land 7 Rai For Sale Mae On มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2440 เป็นที่ดินขนาด 12,232 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ กิ่งแม่ออน, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿15,290,000 บาท (฿1,250 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 30 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 12,232
฿ 15,290,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale 1 Ngan In San Pa Liang มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2338 เป็นที่ดินขนาด 400 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿3,500,000 บาท (฿8,750 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 10.1 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 400
฿ 3,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale 3 Rai At San Kam Paeng มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2310 เป็นที่ดินขนาด 4,800 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿4,500,000 บาท (฿938 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 18.9 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 4,800
฿ 4,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale In Kad Farang มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2307 เป็นที่ดินขนาด 500 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ หางดง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿3,500,000 บาท (฿7,000 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 12 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 500
฿ 3,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land 33 Rai For Sale In Baan Pae มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2285 เป็นที่ดินขนาด 52,800 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿49,500,000 บาท (฿938 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 30 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 52,800
฿ 49,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale On The Side Of Ping River มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2283 เป็นที่ดินขนาด 1,032 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สารภี, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿2,451,000 บาท (฿2,375 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 12.5 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 1,032
฿ 2,451,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale Closed To San Kam Pang Hot Spring มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2263 เป็นที่ดินขนาด 6,540 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿10,875,000 บาท (฿1,663 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 40.2 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 6,540
฿ 10,875,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale Near Sankamphaeng Technical College มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2262 เป็นที่ดินขนาด 6,400 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿10,000,000 บาท (฿1,562 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 3.3 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 6,400
฿ 10,000,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม
ที่ดิน  สำหรับ ขาย ที่  Land For Sale At Khun Khong | CM-2221

ลดราคา ลง ฿500,000 (-17%)

Land For Sale At Khun Khong มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2221 เป็นที่ดินขนาด 1,600 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ หางดง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿2,500,000 บาท (฿1,562 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 10 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 1,600
฿ 2,500,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale 44 Rai Mixed Fruit Gardens มือสอง

ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2184 เป็นที่ดินขนาด 70,800 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันทราย, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿30,000,000 บาท (฿424 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 30 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 70,800
฿ 30,000,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

Land For Sale San Kam Phang มือสอง

ที่ดิน 0 สำหรับ ขาย ใน เชียงใหม่

CM-2182 เป็นที่ดินขนาด 58,400 ตร.ม. สำหรับ ขาย โดย ที่ดิน แปลงนี้อยู่ที่ สันกำแพง, เชียงใหม่ ราคาขาย ฿400,000,000 บาท (฿6,849 บาท/ตร.ม.)โดยโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อของคนสัญชาติไทย และอยู่ห่างจาก City เป็นระยะทาง 14 กม.

ขนาดที่ดิน (ตร.ม.): 58,400
฿ 400,000,000
ราคาขาย
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ:

สอบถามตอนนี้

รายละเอียด เพิ่มเติม

ที่ดินแบบไหนที่คุณกำลังมองหา?

คุณเป็นเจ้าของที่ดินใน เชียงใหม่ หรือไม่?

ลงประกาศขายฟรี! บน FazWaz เพื่อให้เราหาผู้ซื้อให้คุณสิ!

ลงประกาศขายกับเรา ฟรี!

โครงการทั้งหมด

ราคาเริ่มต้นที่
฿4,000,000
ระยะทางถึง
ตัวเมือง 14.4 กม.
191 จำนวนยูนิต
2556 พ.ย. สร้างเสร็จแล้ว
ราคาเริ่มต้นที่
฿7,284,700
ระยะทางถึง
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 10.6 กม.
238 จำนวนยูนิต
2561 ม.ค. สร้างเสร็จแล้ว
ราคาเริ่มต้นที่
฿1,900,000
ระยะทางถึง
ตัวเมือง 25 กม.
8 จำนวนยูนิต
2563 ม.ค. กำลังก่อสร้าง

"กุหลาบแห่งภาคเหนือ" ของประเทศไทยเป็นดินแดนมหัศจรรย์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สถานที่ท่องเที่ยวมากมายและการต้อนรับที่อบอุ่น เชียงใหม่เป็นสถานที่ที่ทั้งแบ็คแพ็คเกอร์และนักท่องเที่ยวระดับหรูหราสามารถเพลิดเพลินกับวันหยุดและการใช้ชีวิตในประเทศไทย เชียงใหม่เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ก่อตั้งมานานในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา บริเวณเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่ยังคงมีซากกำแพงเมืองและคูเมืองโบราณที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศาสนา และยังเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนาที่ก่อสร้างอย่างดงาม ปราณีต นับร้อยๆ แห่ง รวมถึงวัดพระสิงห์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 และวัดเจดีย์หลวงที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งประดับประดาด้วยรูปปั้นพญานาค ชาวต่างชาติจำนวนมากเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานที่นี่เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม หางานในเชียงใหม่ กลายเป็นเรื่องง่ายและง่ายขึ้น